GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Voor alle betwistingen of geschillen, die zouden ontstaan naar aanleiding van deze factuur of naar aanleiding van de werken of leveringen die het onderwerp ervan vormen, zijn enkele de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

CONTACT

Els Demeersman
Rue Verheyleweghen 16
1200 Bruxelles

MODES DE PAIEMENT

NEWSLETTER

|

|

|

© 2020 MarosEtti