top of page

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de Sites zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van MarosEtti. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van MarosEtti. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij MarosEtti zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door MarosEtti de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal onverwijld juridisch vervolgd worden.

bottom of page